3D socialiniams mokslams

Skaitmeninis 3D turinys skirtas socialiniams mokslams, akcentuojant dėmesį į geografiją, į jos atskiras integralias sritis, kurios apima ir gamtinį, ir socialinį, ir ekonominį, ir tuo pačiu globalinį kontekstą. Jos bazinė 3D interaktyvioji platforma yra sumanyta kaip prekybos centras.

Daugiau..