SMP naudojimo ugdyme metodika

SMP naudojimo ugdyme metodika parengta siekiant paskatinti mokytojus kuo efektyviau išnaudoti IKT teikiamas galimybes ugdyme. Metodikos tikslas yra ir savotiškos pasaulėžiūros, kitokio mąstymo būdo formavimas. Jos bendroji koncepcija pagrįsta tinklaveikos mąstymu.

Daugiau..