3D gamtos mokslams

Interneto svetainė: M0K0M0B1L1S

PC_icon

3D turinys patyriminiam gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymuisi pagrįstas integralaus, visiems gana gerai pažįstamo objekto – automobilio – išskaidymu į atskirus objektus. Šiuos objektus (kiekvieną atskirtai) galima išskirti iš visumos (automobilio) ir nagrinėti kaip atskirus mokymosi objektus, juos detaliai pavaizduojant animuota ir/arba realistine vaizdo medžiaga bei pateikiant svarbiausią su tais objektais susijusią paaiškinamąją (mokomąją) informaciją tekstu ir/arba garso medžiaga apie tuose objektuose vykstančius fizikinius, cheminius bei mišrius reiškinius ir procesus.

PC_icon

Reikia pabrėžti, kad tokiame integraliame objekte kaip automobilis bene svarbiausias vaidmuo tenka gyvosios gamtos atstovui – žmogui. Taigi nagrinėjamas „ne tuščias“ automobilis. Automobilį tiesiogiai pagal paskirtį naudojantis, jį vairuojantis, saugaus eismo kelyje besilaikantis žmogus vairuotojas, taip pat tiesiog automobiliu važiuojantis žmogus keleivis yra kitas labai svarbus objektas, kuris pasitelktas nagrinėti ir pavaizduoti įvairiausius žmogaus anatomijos, fiziologijos, biochemijos bei biofizikos reiškinius.

PC_icon