Matematikos egzaminų video sprendimai

YouTube kanale matematika.lt patalpinti filmuoti 2015 metų matematikos valstybinio brandos egzamino bei dešimtosios (II gimnazijos) klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) uždavinių sprendimai.

Šiuo projektu siekiame pagelbėti moksleiviams, jų tėvams ir matematikos mokytojams, kuriems po egzamino tenka imtis vertinimo komisijų vaidmens, preliminariai įvertinti egzamino rezultatus bei sužinoti galimus užduočių sprendimo kelius.

Egzaminų dienomis į pagalbą pasikvietėme matematikos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius. Tik pasibaigus egzaminui pradėjome spręsti, filmuoti ir internete viešinti uždavinių sprendimus. Jau egzaminų dieną pateikėme visų uždavinių sprendimus bei teisingus atsakymus.

Nors matematika ir tikslus mokslas, tačiau teisingų sprendimų egzistuoja ne vienas. Todėl kviečiame visus, pasižiūrėti mūsų siūlomus uždavinių sprendimus, juos komentuoti ar pasiūlyti savus. Kartu sukurkime kokybišką medžiagą, tinkančią sėkmingam ateities abiturientų pasiruošimui matematikos egzaminams.